Organisatie

Met 14 locaties en thuiszorg in de Oost Achterhoek is Marga Klompé op het gebied van ouderenzorg één van de grotere organisaties in de regio. In 2017 bedroeg het bedrijfsresultaat ruim € 76,2 miljoen. Er werken ruim 1800 medewerkers bij Marga Klompé die samen 1010 FTE invullen. De medewerkers worden bijgestaan door zo'n 1200 vrijwilligers. Voor meer feiten en cijfers kunt u de jaarrekening 2017 en ons maatschappelijk verslag 2017 bekijken.

Onze medewerkers bieden we een plezierige en uitdagende werkomgeving met volop ontplooiingskansen en een grote mate van verantwoordelijkheid. Meer weten over de samenstelling van ons personeel? Dat kan in dit overzicht personeelssamenstelling. De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij kunnen daardoor hun identiteit en lokale karakter zelf verder vormgeven.

Bestuursteam Marga Klompé

Het bestuursteam bestaat uit Marcel Duvigneau en Ad Smeets. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ons bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Het bestuursteam is bereikbaar via rvb@szmk.nl.
 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Marga Klompé. Lees ook het reglement voor de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit:
  • de heer mr. C. Doppenberg - voorzitter
  • de heer drs. F. Veerman - vicevoorzitter
  • mevrouw mr. S. Tegenbosch - secretaris
  • de heer drs. R.A. Hof
  • de heer mr. J.G.P. Goorhuis
  • de heer R.H. Gosselink RA
  • de heer Dr. C. Terleth
Contact opnemen met de raad van toezicht kan via rvt@szmk.nl.
 

Samenwerking

We doen alles om de beste zorg te leveren. Daarom werken we veel samen met andere zorgaanbieders en organisaties. Meer weten? We hebben een overzicht gemaakt met al onze samenwerkingspartners.