Lees meer over de nieuwbouwplannen

Organisatie

Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen.

Met 14 locaties en thuiszorg in de Oost Achterhoek is Marga Klompé één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de regio. Er werken zo'n 2300 medewerkers bij ons. Zij vullen samen 1010 FTE in. Dit is onze personeelssamenstelling. Dagelijks worden wij bijgestaan door zo'n 1.000 waardevolle vrijwilligers. Meer feiten en cijfers? Bekijk hier onze jaarverslagen en jaarrekening.

Onze medewerkers bieden we een plezierige en uitdagende werkomgeving met volop ontplooiingskansen en een grote mate van verantwoordelijkheid. De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij geven zo zelf vorm aan hun identiteit en lokale karakter. 

Raad van bestuur Marga Klompé

Marga Klompé kent een tweehoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur wordt gevormd door Marcel Duvigneau (rechts op de foto) en Erwin Bomers (links op de foto). 

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van ons bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement. Het bestuur maakt jaarlijks een bestuursverslag en is bereikbaar via rvb@szmk.nl.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Marga Klompé. Lees ook de visie op toezicht, het reglement van de raad van toezicht en het toezichtsverslag 2022.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • de heer R.H. (Reinier) Gosselink-Wolbrink RA - voorzitter
  • mevrouw E.A.M. (Esther) Nelissen - vicevoorzitter
  • de heer C. (Carrol) Terleth - secretaris
  • de heer E. (Eric) Markvoort
  • mevrouw M.M.R (Miriam) Vollenbroek-Hutten

Contact opnemen met de raad van toezicht kan via rvt@szmk.nl.

Samenwerking

We doen alles om de beste zorg te leveren. Daarom werken we veel samen met andere zorgaanbieders en organisaties. Meer weten? We hebben een overzicht gemaakt met al onze samenwerkingspartners

Centraal kantoor Marga Klompé

Het centraal kantoor van Marga Klompé is gevestigd aan de Barkenkamp 11 in Groenlo.