Lees meer over de nieuwbouwplannen

Een nieuw thuis

De zorg voor mensen met dementie of mensen met een chronische lichamelijke beperking is vrij zwaar. Samen met de medewerkers van thuiszorg zorgen we ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Toch kan er een moment komen dat het thuis niet meer gaat. Zowel voor de betrokkene zelf als voor de mantelzorger of naasten is dat vaak moeilijk onder ogen te zien. Het besluit om naar een verpleeghuis te verhuizen, is een ingrijpende gebeurtenis. Van het aanvragen van een indicatie tot een periode na de verhuizing is vaak een langdurig proces.

Verhuizen op het juiste moment en naar de juiste plaats is ons uitgangspunt. Wij doen alles om u hierbij te helpen. Zo proberen we te voorkomen dat mantelzorgers langer doorgaan met zorgen dan goed voor hen is. Of dat uitval van de mantelzorger of het onverhoopt snel(ler) achteruitgaan van de betrokkene resulteren in een onvoorbereide crisisopname.