Lees meer over de nieuwbouwplannen

Dagcentra

Actief blijven in combinatie met leuke activiteiten om anderen te ontmoeten? Kom kennismaken bij één van de dagcentra van Marga Klompé. Voor ouderen met en zonder zorgindicatie. Naast een flinke dosis plezier besteden we binnen onze dagcentra veel aandacht aan een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld door te bewegen, het geheugen te trainen en met elkaar te koken. Activiteiten gericht op het zo lang mogelijk behouden van uw zelfstandigheid. Het dagcentrum kan u ondersteunen in de thuissituatie en de stap naar het verpleeghuis of kleinschalig wonen overbruggen. Wij bieden dagbesteding en dagbehandeling. Op deze pagina leggen wij uit wat het verschil is. Meer weten? Stap gerust eens bij ons binnen!

Dagbesteding en dagbehandeling

Dagbehandeling: activiteiten in combinatie met behandeling
Marga Klompé biedt dagbehandeling voor mensen die thuis wonen en behandeling en begeleiding nodig hebben. We gaan daarbij uit van uw behoeften en mogelijkheden. Het programma bestaat uit dagactiviteiten in combinatie met behandeling door diverse behandelaars. Uitgangspunt hierbij is dat u zelf aan de slag gaat om uw mogelijkheden optimaal te benutten. Dagbehandeling voor mensen met lichamelijke klachten richt zich op revalidatie en stabilisatie. Daarna worden de therapieën afgestemd op datgene wat u bereikt heeft. Klik hier voor meer informatie over dagbehandeling.

Dagbesteding: ondersteuning bij uw daginvulling 
U wilt graag vertrouwd en plezierig leven, in een goede gezondheid. Het liefst blijft u zo lang mogelijk actief en betrokken bij de samenleving. Deelname aan een beweeggroep, geheugenfitness, samen koken, een potje biljarten of een kopje koffie drinken kunnen er toe bijdragen om plezierig de dag door te komen. De behoefte daaraan kan toenemen als u door lichamelijk of geestelijke klachten minder mobiel wordt, of als u door een ziekte of beperking begeleiding nodig heeft. Door ondersteuning bij uw daginvulling is het vaak mogelijk langer in uw vertrouwde huis te blijven wonen. Klik hier voor meer informatie over dagbesteding.

Kom 's An en voel je Welkom!

Naast een flinke dosis plezier besteden we binnen onze dagcentrum veel aandacht aan een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld door te bewegen, het geheugen te trainen en creatief bezig te zijn. Activiteiten gericht op het zo lang mogelijk behouden van uw zelfstandigheid.