Marga Klompé en duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in ons (vastgoed)beleid. Dit beleid is afgeleid van de Green deal 2.0 waaraan wij ons hebben geconformeerd. Dat betekent dat wij de volgende doelen willen behalen:

  • Reductie afval, reductie medicijngebruik, aandacht voor water en materiaalgebruik in 2030
  • 50% CO2 uitstoot reductie ten opzichte van referentiejaar (1990)
  • CO2 neutraal in 2050

Deze doelstellingen kennen geen vrijblijvend karakter. Wij gaan hiervoor een groot aantal aanpassingen en verbeteringen doen aan onze installaties en gebouwen. Daarnaast werken we aan een verandering in houding en gedrag. Ons bestuur en management levert hierin een stimulerende rol. 

  • Wat hebben we gedaan?
  • Wat staat nog op de planning?