Lees meer over de nieuwbouwplannen

Mantelzorgers

Bent u mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u meer dan alledaagse zorg verleent aan uw partner, ouder, familielid of vriend(in). Vaak omdat zij een chronische ziekte of handicap hebben, waarbij u voor een lange tijd en intensief voor ze zorgt. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in het leven van cliënten van Marga Klompé. Wij werken dan ook graag met u samen als u mantelzorger bent. Zodat we samen onze cliënten helpen het beste uit elk moment te halen.
 

Onderdeel van vertrouwde omgeving

U maakt als mantelzorger onderdeel uit van de vertrouwde omgeving van cliënten. Uitgangspunt van Marga Klompé is dat wij het sociaal netwerk van de cliënt ondersteunen. Professionele hulp wordt pas ingezet als het sociaal netwerk niet meer voldoende ondersteuning kan bieden. Dit betekent ook dat onze medewerkers respect hebben voor de relatie tussen mantelzorgers en de cliënt, waarbij de wens van de cliënt leidend is. Op deze manier wordt wonen, welzijn en zorg een samenspel tussen de cliënt, de mantelzorg en onze medewerkers.

Wij ontlasten u graag als mantelzorger

Mantelzorg is vaak een intensieve vorm van hulp. Mantelzorgers kunnen hoge eisen aan zichzelf stellen en hebben soms moeite om de zorgtaken over te dragen. Zij gaan soms over hun eigen grenzen heen en voelen zich dan overbelast door de zorg.

Om mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun taken, werkt Marga Klompé samen met de gemeenten in ons werkgebied. De wijze van mantelzorgondersteuning verschilt per gemeente. Vaak is dat in de vorm van een mantelzorgconsulent die deel uitmaakt van het sociale team van een gemeente.

Aanbod voor mantelzorgers

Marga Klompé biedt u als mantelzorger verschillende mogelijkheden om uw taken te ondersteunen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • respijtzorg (dit is de tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger om deze te ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer de cliënt een van onze dagcentra bezoekt.)
  • personenalarmering (cliënten krijgen ondersteuning via personenalarmering van Thuiszorg Marga Klompé. Personenalarmering geeft een gevoel van veiligheid.)
  • maaltijdvoorziening (voor cliënten en mantelzorgers levert Marga Klompé maaltijden aan huis. Daarnaast kunnen mensen gebruik maken van de maaltijden in onze restaurants.)
  • dagbesteding en activiteiten (dagbesteding kan ingezet worden als respijtzorg. De mantelzorg wordt ontlast doordat de cliënt structureel één of meerdere dagdelen naar dagbesteding gaat. De cliënt kan deelnemen aan allerlei activiteiten.)
  • kortdurend verblijf of opname (om de mantelzorger te ontlasten kan de cliënt voor een bepaalde periode verblijven in een van onze locaties.)