Revalidatie in de Achterhoek

Na een operatie, ongeluk of val is het belangrijk dat u onder de juiste begeleiding revalideert. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Revalidatieafdeling Oost-Achterhoek is een samenwerking tussen Marga Klompé en revalidatiecentrum Het Roessingh. Samen zorgen we ervoor dat u het beste uit elk moment haalt en op uw eigen manier revalideert.

Een fysiotherapeut

Altijd de best mogelijke zorg

De revalidatieafdeling Oost- Achterhoek is gevestigd in het verpleeghuis Pronsweide in Winterswijk. Ook met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en de thuiszorg werken we samen, zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Hoe lang uw revalidatietraject duurt, is afhankelijk van uw situatie. Dit kan variëren van enkele weken tot maanden. Wat uw prognose ook is, wij stellen altijd uw hulpvraag en mogelijkheden centraal.
 

Gespecialiseerd in revalidatie voor ouderen

Geriatrische revalidatiezorg, oftewel: revalidatie speciaal gericht op ouderen, is ons specialisme. We werken met vijf teams. Die u een manier van revalideren bieden waarin u naast de therapietijden telkens wordt gestimuleerd om zelf te oefenen. Des te eerder kunt u weer zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Naast geriatrische revalidatiezorg bieden wij revalidatie binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) via een zogenaamde VV09b indicatie. Revalidanten ontvangen bij deze indicatie de behandeling van een multidisciplinair team dat onder leiding staat van een specialist ouderengeneeskunde. Bij deze revalidatie heeft iemand al een indicatie binnen de WLZ of staat in het ziekenhuis al vast dat terugkeer naar huis na revalidatie niet mogelijk is. Revalidatie vanuit deze indicatie gebeurd gemiddeld vaak op een wat lager tempo dan binnen de algemene geriatrische revalidatiezorg.

Goed om te weten

Revalidatie is altijd gericht op herstel. Maar het kan zijn dat volledig herstel niet mogelijk is. Als u blijvende beperkingen houdt, helpen wij u daarmee omgaan. Bijvoorbeeld als u niet meer goed kunt lopen en een rollator of rolstoel nodig heeft. Bij alle revalidatieprogramma’s geldt: wat u zelf kunt, doet u zelf. Het verzorgend en verplegend personeel is speciaal getraind om u hierbij te ondersteunen. Samen met de behandelaars werken zij eraan om uw herstel te bevorderen.

Tijdens de dagelijkse activiteiten op de afdeling traint u belangrijke en noodzakelijke handelingen. Hierbij kunt u denken aan lopen, eten, wassen en aankleden. Als u ertoe in staat bent, vragen wij u om deel te nemen aan zinvolle taken op de groep. Voorbeelden hiervan zijn het zorgen voor koffie en thee, uw eigen bed opmaken, uw eigen medicatie beheren of afspraken bijhouden. Dit zijn ideale trainingsmomenten voor u. Het hoofddoel is het aanleren en oefenen van alle zaken die u moet kunnen om weer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

U wordt op de revalidatieafdeling verzorgd door een team van professionals. Uw klachten worden vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en behandeld, waarbij uw hulpvraag centraal staat.
 
Het revalidatieteam bestaat uit de specialist ouderengeneeskunde, de physician assistant, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, verpleegkundigen, verzorgenden en het bureau Service en Bemiddeling. Dit zijn de specialisten die ook wekelijks in een overleg uw vorderingen bespreken.

Onze vier teams bieden u een revalidatieprogramma op maat waarin u naast de therapietijden telkens wordt gestimuleerd om zelf te oefenen. Des te eerder kunt u weer zo zelfstandig mogelijk functioneren.
 
Revalideren is uiteraard een actief proces. Tijdens uw revalidatie evalueren we regelmatig met u of het behandelprogramma nog aan uw hulpvragen voldoet. Als het nodig is, stellen we het programma bij.

Op de dag van opname neemt een verzorgende of verpleegkundige u op. Vanaf het eerste moment kunt u met al uw vragen bij alle professionals binnen het team terecht. Op de eerste dag na opname vindt er een intake plaats door de ergotherapeut en de fysiotherapeut die samen met u uw behandeldoelen opstellen in een behandelplan.
 
Ook de specialist ouderengeneeskunde, die medisch eindverantwoordelijk is tijdens uw gehele verblijf, doet een lichamelijk onderzoek en stelt met u uw revalidatiedoelen op. De logopedist, psycholoog en diëtist zullen afhankelijk van uw zorgvraag in de dagen erna met u hun behandelplan opstellen.
 
Na ongeveer één week wordt uw situatie in het revalidantenoverleg besproken. Hierbij zijn alle bovengenoemde hulpverleners aanwezig. Uw revalidatiedoelen en benodigde zorg zijn samen met u in een zorgleefplan verwerkt en worden in dit overleg besproken.
 
In het zorgleefplan staat precies vermeld welke resultaten u wilt bereiken, hoe deze te bereiken zijn en wat de voorlopige ontslagdatum is. Het zorgleefplan wordt elke week in het revalidantenoverleg doorgenomen om te zien of het behandelplan moet worden bijgesteld. Is dit het geval, dan zal de betrokken verzorgende of verpleegkundige eventueel in samenwerking met de arts dit met u bespreken.
 
Tijdens uw revalidatieproces proberen wij zoveel mogelijk uw naasten erbij te betrekken. Zij kennen u het beste en kunnen u na het ontslag dan beter ondersteunen.

Op het bord in de huiskamer of in de gang is in één weekoverzicht te zien wanneer u verwacht wordt bij de fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. We gaan ervan uit dat u op tijd aanwezig bent bij uw therapie.
 
De duur van uw therapie kan afhankelijk van het doel verschillen. Hierbij kunt u denken aan één observatiemoment in de huiskamer van ± 10 minuten of lichamelijke therapie van ± 20-30 minuten. Bij individuele therapieën is het nuttig als uw naasten af en toe meelopen. Daarnaast is het mogelijk dat uw naasten één dagdeel met u meelopen.
 
Wij verwachten van u dat u het geleerde tijdens de therapieën ook zoveel mogelijk in de praktijk brengt op de afdeling. Daarnaast kan het zijn dat u gedurende uw revalidatieproces ook verantwoordelijk wordt voor huishoudelijke taken in de huiskamer. Dit zal de ergotherapeut met u afstemmen en noteren op het bord in de huiskamer. Het resultaat van uw revalidatieperiode is sterk afhankelijk van uw eigen inzet.

Wilt u mensen uitnodigen om op bezoek te komen in Pronsweide? Dat kan. Bezoek is in principe de hele dag welkom. Wel verwachten we van bezoekers dat zij hun bezoektijden afstemmen op uw therapietijden, omdat wij uitgaan van het principe dat uw therapie altijd voorrang heeft.

Hopelijk kunt u na het revalideren weer terug naar uw eigen woonomgeving. Al tijdens het revalidatieproces kijken wij welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg of aanpassingen aan uw woning.
 
Als u dit wenst kunt u voorafgaand aan uw verslag op proef een dagdeel of enkele dagen naar huis om te ondervinden hoe dit gaat. De ergotherapeut zal in overleg met u en uw naasten een huisbezoek plannen en informeert u als het nodig is hoe u deze aanpassingen kunt realiseren. U bereikt het beste resultaat als u thuis de geleerde oefeningen voortzet. Indien nodig zal uw therapie na ontslag worden vervolgd.
 
Als blijkt dat u niet meer naar uw eigen woning terug kunt, bespreken wij met u en uw naasten op welke plaats de passende zorg het beste geleverd kan worden na uw revalidatieproces. U en uw naasten krijgen dan informatie over verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen. Als u onverhoopt moet wachten op een geschikte plek, regelen wij in overleg met u en uw naasten een tijdelijke plaats ergens anders. Wachten op de revalidatieafdeling behoort niet tot de mogelijkheden.

Heeft u nog vragen over het revalideren op Revalidatieafdeling Oost- Achterhoek, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Service & Bemiddeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0544 - 47 41 14.