Lees meer over de nieuwbouwplannen

Specialistische ouderenzorg

Marga Klompé is gespecialiseerd in de (medische) zorg voor kwetsbare ouderen. Om de juiste zorg te kunnen bieden, hebben we specialisten ouderengeneeskunde in dienst. Zij hebben specifieke kennis en ervaring in medische zorg, behandeling en begeleiding van ouderen. Op deze pagina leggen we uit wat u van hen kunt verwachten. 

Een fysiotherapeut

Ons werkterrein

Als specialisten Ouderengeneeskunde zijn we als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de medische zorg die u bij ons krijgt. Wij nemen daarbij veelal de taak van de huisarts over en bepalen in samenspraak met u en/of uw vertegenwoordiger welke medische zorg, behandeling en begeleiding wordt gegeven. Voor een goede behandeling werken we samen met psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere specialisten. Als het nodig is, verwijzen wij u voor specialistisch onderzoek naar een ziekenhuis.

Verder kijken dan de ziekte

Wij kijken verder dan alleen de ziekte. We kijken ook naar de gevolgen van gezondheidsproblemen voor uw dagelijks leven en dat van de omgeving. Welke mogelijkheden zijn er? En welke zorg kan het beste ingezet worden om ervoor te zorgen dat die mogelijkheden ten volle worden benut? Om dat in kaart te brengen is het belangrijk dat een specialist Ouderengeneeskunde goed luistert en veel geduld heeft. Aandacht, daar draait het bij ons om. Op deze manier is er maximale aandacht voor uw kwaliteit van leven.

Langere termijn

We overleggen altijd met de cliënt en zijn naasten over de stand van zaken en over de langere termijn. Hoe zal een eventuele ziekte of aandoening zich ontwikkelen? Wat zijn de gevolgen en veranderingen en hoe kan iedereen zich daar zo goed mogelijk op voorbereiden? De specialist Ouderengeneeskunde geeft deskundige adviezen en respecteert daarbij de wensen van de cliënt en zijn verwanten

Een fysiotherapeut

Specialistische zorg

Marga Klompé biedt specialistische zorg aan jong dementerenden, aan mensen met de ziekte van Parkinson en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In kleinschalige wooneenheden van maximaal 6 bewoners bieden wij deze specialistische zorg aan. Ook in onze dagcentra bieden we zorg aan voor specialistische doelgroepen, zoals zorg voor ouderen die thuis wonen met een psychiatrisch ziektebeeld.

Naast specialistische zorg wordt in de locaties De Hoge Weide in Lochem, Pronsweide in Winterswijk en De Molenberg in Groenlo door onze fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet fysiotherapie gegeven aan mensen met de ziekte van Parkinson. Ook wordt fysiotherapie gegeven die gericht is op mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Naast individuele therapie kunnen mensen ook in een groep oefenen.

Samenwerking en deelname netwerken

We werken samen met andere organisaties in Samenwerking Ketenzorg Oost-Achterhoek. Daarin delen we kennis over specialistische zorg met andere zorgorganisaties in de Oost-Achterhoek. Hierin werken we samen met het Gelre Ziekenhuis in Zutphen en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Ook zijn we aangesloten bij het Kennisnetwerk CVA Nederland. Dit netwerk stimuleert de verdere verbetering van de landelijke CVA-zorg in de acute, revalidatie- en chronische fase. Onder andere door kennisuitwisseling in de CVA-zorgketens te faciliteren en door kwaliteitsindicatoren inzichtelijk te maken.