Hoe ervaart u Marga Klompé

Wij doen ons best om alles goed te laten verlopen tijdens de periode dat u gebruik maakt van onze zorg- en dienstverlening. En we horen graag of u welke elementen van de zorg, de service, het niveau van dienstverlening of de communicatie u positief ervaart en welke kunnen worden verbeterd. Heeft u complimenten of suggesties? Mail deze dan naar info@szmk.nl of vul uw compliment of suggestie hier in.

Wanneer u niet tevreden bent, is het goed om dit te melden. Probeer het bespreekbaar te maken; bij voorkeur met de direct betrokkene(n). De medewerkers zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen. Het is ook mogelijk uw onvrede kenbaar te maken bij de regiomanager of de raad van bestuur. Mocht u hier niet voor willen kiezen of leidt dit tot ontevredenheid? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar.

Klachtenbemiddelaar

U kunt zich altijd wenden tot de klachtenbemiddelaar. Deze is onpartijdig en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Via deze weg werkt u snel en open aan een oplossing. Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbemiddeling? Dan wijst de klachtenbemiddelaar u op de mogelijkheid uw klacht bij de klachtencommissie neer te leggen.

Voor klachtenbemiddeling kunt u contact opnemen met het secretariaat raad van bestuur via telefoon 0544-474100 toestel 3404. U kunt ook een brief sturen aan:

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé
Klachtenbemiddelaar
Postbus 71
7140 AB Groenlo

Klachtenschema
U heeft verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Soms is dat niet altijd even duidelijk. Daarom hebben we een overzicht gemaakt waarop die verschillende mogelijkheden in een schema staan weergegeven. Hier kunt u dat schema bekijken.  

Klachtencommissie

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie handelt volgens deze klachtenregeling. Deze reglementen zijn afgeleid van relevante wet en regelgeving. Hoe werkt het? U kunt de klacht via de mail indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie w.sellink@azora.nl of per post gericht aan Klachtencommissie, t.a.v. mw. W. Sellink, ambtelijk secretaris, Postbus 31, 7050 AA Varsseveld. 

Een kort bericht waarin de klacht omschreven staat, is voldoende. Eventueel helpt de contactpersoon of een lid van de klachtencommissie u hierbij. Binnen tien dagen stuurt de commissie een brief, waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en waarin de verdere procedure wordt uitgelegd.

Leden van de klachtencommissie:
Mw. K.H.A. Heenk, voorzitter, jurist
Dhr. V. Weijermars
Dhr. J. Freriks
Dhr. R. van Amelsvoort
Mw. L. Hiddink
Mw. Th. Wolters

Geschil
Als de klacht onverhoopt nog niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie zorg (WKKGZ), Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de geschillencommissie.