Informatie rondom coronaLees meer

Hoe ervaart u Marga Klompé

Heeft u een compliment of suggestie?

Wij doen ons best om alles goed te laten verlopen tijdens de periode dat u gebruik maakt van onze zorg- en dienstverlening. En we horen graag of u welke elementen van de zorg, de service, het niveau van dienstverlening of de communicatie u positief ervaart en welke kunnen worden verbeterd. Heeft u complimenten of suggesties? Mail deze dan naar info@szmk.nl of vul uw compliment of suggestie hier in.

Ervaart u de zorg als onvrijwillig? Dan is er de cliëntvertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht?

Wanneer u niet tevreden bent, is het goed om dit te melden. Probeer het bespreekbaar te maken; bij voorkeur met de direct betrokkene(n). De medewerkers zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen. Het is ook mogelijk uw onvrede kenbaar te maken bij de regiomanager of de raad van bestuur. Mocht u hier niet voor willen kiezen of leidt dit tot ontevredenheid? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Dit kan telefonisch via 0544-474100 of stuur een mail naar klachtenbemiddelaar@szmk.nl.

Verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. 

U heeft verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Soms is dat niet altijd even duidelijk. Daarom hebben we een overzicht gemaakt waarop die verschillende mogelijkheden in een schema staan weergegeven. Hier kunt u dat schema bekijken.  

Klachtenbemiddeling

U kunt zich altijd wenden tot een klachtenbemiddelaar. Deze is onpartijdig en kijkt samen met u naar de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Via deze weg werkt u snel en open aan een oplossing.

Voor klachtenbemiddeling kunt u contact opnemen via 0544 47 41 00 of mailen naar klachtenbemiddelaar@szmk.nl. U kunt ook een brief sturen aan:

Marga Klompé
Klachtenbemiddelaar
Postbus 71
7140 AB Groenlo

Bent u niet tevreden over het resultaat van de klachtenbemiddeling? Dan wijst de klachtenbemiddelaar u op de mogelijkheid uw klacht bij de regionale klachtencommissie neer te leggen.

Regionale klachtencommissie

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Deze onafhankelijke commissie handelt volgens deze klachtenregeling. Deze reglementen zijn afgeleid van relevante wet en regelgeving. Hoe werkt het? U kunt de klacht via de mail indienen bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie Nathalie Hoitink-Sesink. Dat kan via secr.klachtencommissie@szmk.nl.  

Een kort bericht waarin de klacht omschreven staat, is voldoende. Eventueel helpt de contactpersoon of een lid van de klachtencommissie u hierbij. Binnen tien dagen stuurt de commissie een brief, waarin de ontvangst van de klacht wordt bevestigd en waarin de verdere procedure wordt uitgelegd. 

Stuurt u liever een brief per post naar de klachtencommissie? Dat kan ook. U kunt uw brief als volgt adresseren: Klachtencommissie ter attentie van N. Hoitink-Sesink, ambtelijk secretaris, Ludgerstraat 17, 7121 EG Aalten. Het telefoonnummer waarop u Nathalie Hoitink-Sesink voor vragen of meer informatie kunt bereiken is is T 06 10 04 41 48 of T 0543 56 45 32.

Leden van de klachtencommissie:
Mw. K.H.A. Heenk, voorzitter, jurist
Dhr. V. Weijermars
Dhr. J. Freriks
Mw. L. Hiddink
Mw. C. Sloetjes 

Geschil

Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost, dan is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg (WKKGZ)
Postbus 90600
2509 LP Den Haag.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de geschillencommissie.