Cliëntenraad

De thuiszorg van Marga Klompé heeft een eigen cliëntenraad, gekozen door de cliënten. Leden van de lokale cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad behandelt onderwerpen die voor alle locaties van toepassing zijn. Zo worden de belangen van de cliënten van Marga Klompé op lokaal en op centraal niveau behartigd. 

Jaarverslag 20201-2022 TMK