Lees meer over de nieuwbouwplannen

Kwaliteit

Binnen Marga Klompé vinden we het belangrijk om de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend op peil te houden. Aan de ene kant door criteria, protocollen en richtlijnen, maar juist ook door met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van leven en welzijn. Want bij ons stelt iedere professional zich voortdurend de vraag: ‘Doe ik daar goed aan voor déze cliënt?’. In dit kwaliteitsverslag laten we zien hoe wij samen met onze medewerkers en cliënten werken aan warme kwaliteit van zorg. Bekijk hier ons meest recente kwaliteitsverslag.
 
Sinds april 2006 heeft Marga Klompé een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance). Een organisatie met dit certificaat heeft intern de zaken goed op orde. De organisatie stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Tweemaal per jaar vindt een inspectie plaats op alle locaties. Daarnaast zijn er in de gehele organisatie regelmatig interne audits.

Cliënttevredenheid

Kwaliteit verbeteren vinden wij belangrijk. De ervaren kwaliteit van leven ontstaat in de relatie tussen de cliënt, naaste en zorgverlener. Daarom gaan wij met onze cliënten en/of naasten in gesprek over hoe zij de zorg, de activiteiten, de sfeer, privacy en de veiligheid van hun woon- en leefomgeving ervaren.

Met cliënten die bij ons wonen (intramuraal) en bij de revalidatie hebben we persoonlijke gesprekken gevoerd. Tijdens het gesprek wordt ook de aanbevelingsvraag gesteld: 'Zou u Marga Klompé aanbevelen aan vrienden en kennissen die ook zorg nodig hebben?' Cliënten en/of naasten geven een score tussen de 0 (helemaal niet)  en de 10 (zeker wel). De score die hier uit komt, heet de NPS. Een positieve NPS betekent dat er meer mensen zijn die Marga Klompé aanbevelen dan mensen die dat niet doen. De maximale score die je kunt behalen is 100. De vier scores die u hiernaast ziet, zijn de resultaten van de onderzoeken in 2022. 

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek intramuraal en revalidatie vindt u hier. Wilt u onze uitkomsten vergelijken met andere organisaties? Kijk dan op www.zorgkaartnederland.nl.

Duurzaamheid

Marga Klompé wil een duurzame organisatie zijn. Een organisatie waarbij het denken vanuit een circulaire economie leidend is. Dit betekent dat we zuinig omgaan met energie. En de energie die we nodig hebben waar mogelijk zelf duurzaam opwekken of duurzaam inkopen. Ook gaan we zuinig om met grondstoffen en werken we met een duurzame inzet van personeel en middelen.

We stimuleren de innovaties die hiervoor nodig zijn en werken zoveel  mogelijk samen met lokale en regionale partners. Hierbij hoort ook dat we soms nog wachten met investeren totdat de omstandigheden gunstiger zijn of er een natuurlijk transitiemoment is en we onze maatschappelijke meerwaarde beter waar kunnen maken.Marga Klompé voert een duurzaam beleid dat aansluit bij de wettelijke verplichtingen vanuit de EED (Energy Efficiency Audit), de klimaatwet en de Green deal 2.0. Dit laatste is een door de zorgbranche afgesproken reeks van maatregelen. We richten ons daarbij op de volgende 4 thema’s:

  • CO2 reductie en energietransitie van gebouwen en vervoer
  • Circulair inkopen ( en hiermee afvalreductie)
  • Medicijnresten in water en milieu terugbrengen naar nul
  • Een gezonde leef-en verblijfsomgeving voor bewoners en personeel