Kwaliteit

Binnen Marga Klompé vinden we het belangrijk om de kwaliteit van onze zorgverlening voortdurend op peil te houden. Aan de ene kant door criteria, protocollen en richtlijnen, maar juist ook door met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van leven en welzijn. Want bij ons stelt iedere professional zich voortdurend de vraag: ‘Doe ik daar goed aan voor déze cliënt?’. In dit kwaliteitsverslag laten we zien hoe wij samen met onze medewerkers en cliënten werken aan warme kwaliteit van zorg. Bekijk hier ons kwaliteitsverslag over 2017.
 
Sinds april 2006 heeft Marga Klompé een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector; gecertificeerd door Lloyds Register Quality Assurance). Een organisatie met dit certificaat heeft intern de zaken goed op orde. De organisatie stelt de cliënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Tweemaal per jaar vindt een inspectie plaats op alle locaties. Daarnaast zijn er in de gehele organisatie regelmatig interne audits.

Cliënttevredenheid

Kwaliteit verbeteren vinden wij belangrijk. Daarom willen we in gesprek zijn met de cliënt of eerste contactpersoon. Over hoe zij de zorg, de activiteiten, de sfeer, privacy en de veiligheid van hun woon- en leefomgeving ervaren. In het gesprek kan de cliënt of eerste contactpersoon aangeven hoe tevreden hij of zij is met onze zorg. De uitkomsten uit de gesprekken gebruiken wij om de zorg en het welzijn van de cliënten verder te verbeteren. Deze gespreksmethode zetten we binnen heel Marga Klompé in. Uit de meting bleek dat cliënten heel tevreden zijn over de zorg die zij van ons ontvangen. Een mooi compliment! Wilt u onze uitkomsten zien en vergelijken met andere organisaties? Kijk dan op www.kiesbeter.nl.