Missie, visie & kernwaarden

Onze missie en visie

De wereld om ons heen verandert, daarom evalueren we eens in de drie tot vier jaar onze visie en stellen we deze zo nodig bij. Op basis daarvan bepalen we onze strategische koers voor de komende jaren. Zo blijven we op koers en doen we waar we goed in zijn. 

Onze missie

Wij staan naast Achterhoekse ouderen met een zorgvraag. We beleven met hen de speciale momenten, de moeilijke, maar juist ook de ‘gewone’ momenten van het leven. Daar zetten we ons elke dag voor in.

Onze visie

✔ Zelf beslissen over passende zorg

Zo lang mogelijk het leven blijven leiden zoals u dat zelf wilt. Dat is voor ons de basis. Onze cliënten beslissen over hun eigen leven, welzijn en sterven. Ze worden daarbij ondersteund door naasten in hun netwerk, vrijwilligers, digitale hulpmiddelen en onze professionals.

✔ Samenredzaam

Naasten zoals familieleden, een vriend of goede buur zijn onmisbaar in het leven. Samen met hen vormen we een collectief netwerk rondom een cliënt. Dat noemen we samenredzaam. Even een kopje koffiedrinken, in de tuin werken, naar het zangkoor in het dorp of uw partner naar bed brengen. Want we doen het samen, we zorgen samen.

✔ Zonder fratsen, mét een glimlach

Onze medewerkers halen iedere dag het beste uit elk moment. Dat doen ze met een nuchtere mentaliteit: zonder fratsen, mét een glimlach. En altijd nabij en persoonlijk. Ze bieden zorg op momenten dat het past en nodig is. Voor hen en voor onze cliënten. Dat geeft ruimte. Ruimte om hun eigen werk in te delen en hun kennis en kunde zo goed mogelijk in te zetten.

✔ Regionaal samenwerken

We werken samen met andere organisaties in de regio aan Positieve Gezondheid. Binnen en buiten ons werkveld. Want samen zetten we nét dat stapje extra. Zo werken we continu aan de kwaliteit van zorg. Daar doen we het voor.

✔ Technologie verrijkt

Ontwikkelingen in technologie zorgen voor een transformatie in de zorg. Dat biedt ons veel kansen om de autonomie en gezondheid van onze cliënten te verbeteren én onze zorgprofessionals in hun werk te ondersteunen.

✔ Elke dag duurzamer

Wij zien in elk moment een kans om te werken aan een betere wereld. We gaan spaarzaam om met onze mensen, middelen en materialen. Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst. Daar dragen we iedere dag aan bij.

Kernwaarden

Binnen onze organisatie streven wij de volgende waarden na:

  • Gelijkwaardigheid – Iedereen is gelijk in zijn of haar waarde. Om gelijkwaardigheid na te kunnen streven, is het voor ons belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn, de ander serieus nemen en de ander in zijn waarde laten.
  • Veiligheid – We creëren een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer.
  • Betrouwbaarheid – Dit betekent dat we doen wat we zeggen, zodat een ander op ons kan vertrouwen. We scheppen duidelijkheid en zijn eerlijk in de relatie met anderen.
  • Solidariteit – We voelen ons met elkaar verbonden. Dit betekent dat we elkaar steunen, dat we betrokken en behulpzaam zijn en (ook als het minder goed gaat) iets voor een ander betekenen.