Missie, visie & kernwaarden

Onze visie op zorg

Wij onderschrijven de visie op positieve gezondheid: ‘Het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'.

Onze missie

Samen met partners zetten wij mensen in hun kracht en ondersteunen we hen om zo lang als mogelijk het leven te leiden zoals zij dat zelf zouden willen.
 
Hoe we onze visie en missie uitdragen leest u in ons missie- en visiedocument.

Kernwaarden

Binnen onze organisatie streven wij de volgende waarden na:

  • Gelijkwaardigheid – Iedereen is gelijk in zijn of haar waarde en het betekent dat we met ieder mens op een vergelijkbare manier omgaan. Om gelijkwaardigheid na te kunnen streven is het belangrijk dat mensen zichzelf zijn, de ander serieus nemen en de ander in zijn waarde laten.
  • Veiligheid – Veilig zijn betekent dat mensen zich veilig voelen. Dit betekent ook dat Marga Klompé een omgeving creëert waarin een ander zichzelf kan zijn en dat onze medewerkers de ander een veilig gevoel geven. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer.
  • Betrouwbaarheid – Dit betekent dat we doen wat we zeggen, zodat een ander op ons kan vertrouwen. We scheppen duidelijkheid en zijn eerlijk in de relatie met anderen.
  • Solidariteit – We zijn door een gevoel van saamhorigheid met elkaar verbonden. Dit betekent dat medewerkers delen, dat we elkaar steunen, dat we betrokken en behulpzaam zijn, en (ook als het minder goed gaat) iets voor een ander betekenen.