Lees meer over de nieuwbouwplannen

14 februari 2023

Minder medicatiefouten en betere samenwerking

Medimo is vol in gebruik bij Marga Klompé. De applicatie wordt ingezet voor de registratie van het toedienen van medicijnen. Dus geen papieren medicatielijsten meer met als doel betere medicatieveiligheid en samenwerking met de apotheek. Conclusie: dat is gelukt. We spreken over het project met Niek Molendijk, beherend apotheker Benu in Winterswijk, Sharon Bruijl, wijkverpleegkundige bij Marga Klompé en Monique Oord, projectleider.
 
Niet meer op papier
Sharon: “We wilden van de papieren dossiers en medicatielijsten af. Om het medicatieproces veiliger te maken en efficiënter te gaan werken. Wanneer bijvoorbeeld iets in de medicatielijst gewijzigd moest worden, waren we als zorgprofessionals veel aan het bellen met de apotheek. Dat is nu met de app verleden tijd. Je bestelt met één klik wat nodig is.”
 
Medicatieveiligheid als doel
Het eerste doel van dit project was betere medicatieveiligheid. Minder papierwerk en daardoor minder kans op fouten. Monique Oord: “Wekelijks worden er in Nederland 1200 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens medicatiefouten. De helft daarvan is vermijdbaar.” Daarnaast zou de samenwerking met de apotheker moeten verbeteren. Gelukt volgens Niek: “De communicatie is veel beter geworden. We krijgen nu op één plek de vragen en opmerkingen binnen.” Sharon: “Dat scheelt vooral enorm veel tijd. Er is meer inzicht in het hele medicatieproces. En we zien een dalende lijn in het aantal medicatiefouten binnen de zorgteams. Daar gaat het natuurlijk vooral om.
 
Niek: “Er worden minder fouten gemaakt, sinds we op één plek de vragen binnenkrijgen. De vraag kan direct bij een bepaald geneesmiddel of een bepaalde cliënt gesteld worden. Dat is voor ons heel prettig. Sharon: “Aan de andere kant zien wij nu direct wanneer iets aangepast is. Dat ging voorheen nog wel eens mis. Dan zou de medicatie aangepast worden en stond het medicijn toch weer op de lijst. En werd het er eerst maar met de pen bijgezet. Uiteindelijk mis je het overzicht. En dat was vooral voor uitzendkrachten lastig. Die raakten het spoor nog wel eens bijster. Dat is nu niet meer aan de orde.” Monique vult aan: “De manier van werken blijft hetzelfde, maar het is nu een snelweg waar de info langs gaat.”
 
Bijwerkingen
De app geeft een signaal als iets niet klopt in het proces. Dat leidt tot meer inzicht en meer duidelijkheid over wat er daadwerkelijk aan medicatie gegeven wordt. Monique Oord: “Dat soort zaken zijn aan het licht gekomen. Een mooie ‘bijwerking’ van de Medimo app. Ook dat de app direct in het zorgdossier geopend kan worden, is fijn voor zorgverleners.”
 
Sharon geeft aan: “Vanuit het cliëntdossier, klik je op Medimo en zit je direct in de medicatielijst. Dat werkt gewoon top.” De verzorgende of verpleegkundige tekent af in de app. Bovendien kunnen collega’s van elkaar inzien wie wat gedaan heeft, ook met het aftekenen van medicatie. Sharon: “Voorheen moest je naar de cliënt toe om te kijken of alles goed was gegaan. En nu kijk je in de app. Op afstand, waar je ook bent. Of dat nu vanuit je eigen kantoortje of vanuit huis is. Je kunt in de app checken of de medicatie is ingenomen. Dus je kunt veel sneller acties uitzetten als iets niet klopt of aangepast moet worden.” 
 
In de apotheek wordt de app vooral gebruikt voor communicatie met de zorg. Niek: “Dat is waar ik in de projectgroep aandacht voor heb gevraagd, hoewel communicatie in eerste instantie niet echt een issue leek. Gelukkig hebben we nu een ‘berichtenmodule’ voor de communicatie tussen de apotheek en de zorgorganisatie.
 
Het projectteam maakte het Medimo project bijzonder
Niek: “Een medicatie app is op zich niet zo bijzonder. Hoewel dit voor ons de eerste keer is dat we met Medimo werken. Maar wat dit project vooral uniek maakte, was het projectteam. Daarin kwamen verschillende disciplines bij elkaar. Disciplines die van elkaar wisten wat ze belangrijk vinden en wat er bij de ander speelt.” Naast Niek als apotheker en Sharon als wijkverpleegkundige maakten een kwaliteitsadviseur, een verpleegkundige vanuit de wijk en een zorgmanager deel uit van de projectgroep. Naast natuurlijk de applicatiebeheerder die vanuit het team ICT van Marga Klompé de technische kant van de implementatie deed. Sharon: “Marga Klompé is een complexe organisatie. We verlenen intramurale zorg (verpleeghuiszorg), thuiszorg en er zijn afdelingen waar cliënten tijdelijk verblijven. Zoals de observatie- en de revalidatie-afdeling. Dus een projectteam met verschillende disciplines was daarbij nodig. En dat liep vlekkeloos.” Niek: “Ja, dat heeft echt goed uitgepakt.”

Medimo intramuraal en extramuraal
Medimo komt van oudsher vanuit de intramurale setting, de verpleeghuiszorg. Daar is het ooit begonnen. Nu wordt de app ook door de thuiszorg, extramuraal dus, gebruikt. Marga Klompé heeft daarom bewust voor Medimo gekozen. Omdat de organisatie intramuraal en extramuraal werkt. En met tijdelijke zorg in de vorm van observatie en revalidatie. Dat is de verdienste van de projectgroep. Daar kwamen die verschillende invalshoeken bij elkaar en konden de wensen goed samen bekeken worden. Zodat het nu echt een app is geworden voor extramuraal en intramuraal.
 
Verbeterpunten
De foutmarges zijn lager, de communicatie is beter. Zijn er nog verbeterpunten? Niek: “Er ligt wel een algemeen verbeterpunt voor in de weekenden en de avonden. Als iemand in het weekend bij de dienstapotheek komt en een antibioticumkuurtje krijgt, dan kan die apotheker niet (volledig) in Medimo. Er zijn wel pilots waarbij een tweede apotheek wel informatie in Medimo kan zetten wat ze dan kunnen aftekenen. Maar dat is nog toekomst. Zoals het nu is, wordt de medicatie van de dienstapotheek in het weekend en in de avonden op papier afgetekend en zetten wij dit na het  weekend in de app.” “Dan doen wij even een berichtje aan de apotheek om het erin te zetten. En doen we het inderdaad tot die tijd met papier”, voegt Sharon toe.
 
Niek: “Waar mensen tijdelijk zorg ontvangen, heb je veel te maken met overdracht. En overdracht van informatie en zeker medicatie informatie is per definitie een kwetsbaar proces. Dus op die tijdelijke plekken hebben we ook wel wat problemen ondervonden. Misschien dat de software nog niet helemaal klaar is voor dit soort plekken. Die is natuurlijk vooral standaard ingericht.
 
Kwaliteitsimpuls, samenwerking en invloed
Sharon: “Als ik ons Medimo project in één woord zou moeten omschrijven dan is dat samenwerking voor mij. Door die samenwerking konden we vanuit verschillende invalshoeken kijken en samen de applicatie zo optimaal mogelijk inrichten en uitwerken. Dat doe je echt met elkaar.” Hoewel niet in één woord vult Niek aan: “En ik denk dat jullie vanuit de zorg ook echt invloed hadden. Dat wat jullie naar voren brachten, daar werd ook iets mee gedaan. Ook in hoe het geïmplementeerd werd.” Monique: “De wijkverpleegkundige was in de lead en maakte eigen afspraken met de apotheker in het werkgebied. En ze konden er zelf mee aan de slag in de pilot. En een manier vinden die voor iedereen fijn werkt. Daarmee is het ook een project van henzelf geworden.”
 
Toekomst
Sharon: “Voor de toekomst blijven we bezig om onze werkprocessen nog weer verder te optimaliseren. En we blijven eraan werken om de communicatie goed te houden en te weten waar we elkaar kunnen vinden. Ik vind dat dat in de Achterhoek heel goed loopt. Er zijn korte lijntjes en er wordt fijn samengewerkt”. Niek: “Dat is de kracht van lokale zorg.”
 

Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail