Lees meer over de nieuwbouwplannen

29 november 2023

Nóg minder voedselverspilling op locatie Pronsweide

In de afgelopen periode zijn medewerkers van locatie Pronsweide aan de slag gegaan met het verminderen van voedselverspilling. In de nulmeting, dat vooraf werd gedaan, werd onder andere in kaart gebracht welk voedsel er wordt verspild. De locatie zat al onder het landelijke gemiddelde, maar heeft tóch nog weer een besparing van 6% weten te behalen.
 
Onze locatie Pronsweide heeft deelgenomen aan Zorg van Morgen, een project van gedurende vijf maand om het voedselaanbod op de locatie verder te verduurzamen. Het project is opgezet door Provincie Gelderland en is onderdeel van Gelderland van Morgen. Op basis van een nulmeting zijn er, samen met expert Greendish, doelen opgesteld. 
 
Eén van de doelen die waren gesteld was bijvoorbeeld om de CO2-eq uitstoot met minimaal 10% te verlagen. Om dit doel te behalen hebben medewerkers de bestel- en aflevermomenten van de leverancier bekeken en deze verminderd waar het kon. In augustus is een zogenaamde effectmeting gedaan. Hiermee is in kaart gebracht welke financiële- en milieuwinst er behaald is. Na de nulmeting bleek al dat de locatie onder het landelijke gemiddelde zat qua verspilling. Toch is er na het project nog weer een besparing van 6% behaald! Een heel mooi resultaat.

Tijdens een bijeenkomst in het Stadskantoor in Arnhem is het certificaat uitgereikt Yvonne Mars, van Greendish, aan Hans Onstenk, facilitair manager Marga Klompé (zie foto).

Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail