Informatie rondom coronaLees meer

Hoe kunnen een 2e of 3e contactpersoon inage in het portaal krijgen?

Alleen 1e contactpersoon kan vragen oom meerdere contactpersonen toe te voegen als portaalgebruiker.
Dit kan door een mail te sturen naar  serviceloket@szmk.nl. Wij willen dan de 1e contactpersoon weten wie u inzage wilt geven met welk mailadres. Daarbij is het noodzakelijk om te vermelden voor welke cliënt zij inzage mogen krijgen.