Lees meer over de nieuwbouwplannen

Hoe kunnen een 2e of 3e contactpersoon inzage in het portaal krijgen?

Alleen de 1e contactpersoon kan vragen om meerdere contactpersonen toe te voegen als portaalgebruiker. Dit kan door een mail te sturen naar serviceloket@szmk.nl. Wij willen dan van de 1e contactpersoon weten wie er toegevoegd zou moeten worden en met welk mailadres. Daarnaast is het noodzakelijk om de naam van de cliënt te vermelden.