Hoe kan ik een 2e of 3e contactpersoon inzage geven in het portaal?

Hiervoor kunt u een mail sturen naar serviceloket@szmk.nl. Wij willen dan van u weten wie u inzage wilt geven met welk mailadres. Daarbij is het noodzakelijk om te vermelden voor welke cliënt zij inzage mogen krijgen.