Kunnen de bijwerkingen van de vaccinatie gevaarlijk zijn voor kwetsbare ouderen?

Voor bewoners die onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen, wordt kort voor vaccinatie een triage door de regieverpleegkundige en de arts gedaan om te bepalen of de cliënt wel of niet wordt gevaccineerd.

Naar aanleiding van berichten uit het buitenland waar kwetsbare ouderen zijn overleden na een eerste vaccinatieprik hebben onze specialisten ouderengeneeskunde besloten om cliënten in de terminale fase niet te gaan vaccineren. Wanneer de familie er op staat dit wel te doen, zal de arts de risico’s die vaccinatie kan meebrengen voor mensen die zo zwak zijn met hen bespreken en hierin zorgvuldig een afweging maken.