Welk vaccin wordt gegeven?

De verwachting van de overheid is dat bewoners van zorginstellingen die onder behandeling van een specialist ouderengeneeskunde zijn, gevaccineerd gaan worden met BioTech/Pfizer vaccin. De zorgmedewerkers van Marga Klompé worden ook met dit vaccin ingeënt. Zij krijgen dan twee keer een vaccinatie, met een tussentijd van drie weken. Klik hier voor de verkorte bijsluiter van het BioTech/Pfizer vaccin.
 
Het kan ook zijn dat wordt gekozen voor een ander vaccin. Dit heeft te maken met levering en beschikbaarheid. Zo wordt er bijvoorbeeld over het Moderna vaccin gesproken. De overheid bepaalt welk type vaccin wordt toegediend.