Neurorevalidatie

Fysiotherapie binnen de neurorevalidatie richt zich op het zo optimaal mogelijk functioneren na niet aangeboren hersenletsel (NAH). De problemen kunnen zich op verschillende gebieden uiten, bijvoorbeeld:

  • Bewegen na een verlamming.
  • Denken: geheugen en concentratie
  • Gedrag: verandering van karakter
  • Stemming en taal: begrijpen en praten

Zichtbare gevolgen, zoals een verlamming, vallen meteen op. Soms zijn de gevolgen van NAH ook minder zichtbaar. U bent sneller geïrriteerd of heeft minder energie. Omdat de problemen vaak meervoudig en uiteenlopend van aard zijn, is een specialistische aanpak belangrijk. Neurorevalidatie biedt u deze aanpak.

De behandeling is onder andere gericht op:

  • Opnieuw aanleren van functies en vaardigheden wanneer herstel mogelijk is. Bijvoorbeeld bij een beroerte of traumatisch hersenletsel door een ongeval. 
  • Oefenen in behoud van functies, vaardigheden, kracht en conditie wanneer herstel niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij progressieve ziektes als ALS, MS, ziekte van Parkinson of dementie. 
  • Leren omgaan met hulpmiddelen/voorzieningen en het voorkomen van complicaties.
  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen de eigen leefomstandigheden.

Werkwijze

Bij neurorevalidatie maken we gebruik van een individueel zorgplan en behandeling.De therapie vindt vaak bij u thuis plaats, maar kan ook in de praktijk plaatsvinden.