Wat gaan de nieuwbouwplannen betekenen voor de tuinen en inkijk voor de mensen die in de Batenburg Hof wonen?

Dat is vrij moeilijk aan te geven vanaf de modeltekening. We gaan contact opnemen met bewoners van de Batenburg Hof om dit samen te bekijken en verder te bespreken.