Lees meer over de nieuwbouwplannen

Nieuwbouw De Molenberg

Voor eigentijdse en toekomstbestendige gebouwen die een goede woonomgeving voor oudere zorgbehoevende inwoners van Groenlo bieden. Met zelfstandige appartementen en een mooi uitzicht. Daarom werkt Marga Klompé aan nieuwbouwplannen voor locatie De Molenberg. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u een vraag over de nieuwbouwplannen of wilt u een reactie achterlaten? Scroll dan naar beneden op deze pagina en vul het reactieformulier in. 

Nieuwbouwplannen
Marga Klompé werkt aan nieuwbouwplannen voor locatie De Molenberg in Groenlo. Het oudste deel van de huidige gebouwen stamt uit 1935 en ook de andere bouwdelen zijn functioneel en technisch verouderd. De Molenberg is na jaren intensief gebruik dan ook aan vervanging toe. Renovatie is technisch niet haalbaar. Daarom is het plan om De Molenberg te slopen en op dezelfde plek nieuwbouw te realiseren. 

Kans voor de omgeving rond De Molenberg
De ligging van De Molenberg aan de gracht is uniek en geeft de locatie een specifiek karakter. De Gemeente Oost-Gelre, waar Groenlo onder valt, ziet in de nieuwbouw een kans om de omgeving rond De Molenberg te verbeteren. Bijvoorbeeld door het kerkplein te vergroenen en tegelijk met de nieuwbouw de historische vestingwal in ere te herstellen.

Nieuwsbrief
Marga Klompé en de gemeente maken een nieuwsbrief over de nieuwbouwplannen:
Nieuwsbrief 1 - november 2022 
Nieuwsbrief 2 - mei 2023
Nieuwsbrief 3 - april 2024

Liever de nieuwsbrief per mail ontvangen? Dat kan ook. Vul dan het reactieformulier onderaan deze pagina in. 

Artikel Groenlose gids: toelichting beeldkwaliteitsplan (BKP)
Bestuurder Marcel Duvigneau en projectleider Jeroen Ligtenberg geven in dit artikel toelichting op het BKP. 
>> lees hier het artikel

Update nieuwbouw

In gesprek over de nieuwbouw
We praten betrokkenen zoals medewerkers, bewoners, naasten en omwonenden bij over actuele ontwikkelingen in verschillende bijeenkomsten. Ook via de nieuwsbrief houden wij hen op de hoogte.

Juli 2023
De laatste bijeenkomsten vonden plaats in juli 2023. Na de massastudie zoals deze in de zomer van 2022 is gepresenteerd, is IAA Architecten uit Enschede aan de slag gegaan. Zij hebben stedenbouwkundige schetsen getekend op basis van wat bewoners met een zorgvraag nodig hebben en wat Marga Klompé nodig heeft om die zorg goed te kunnen verlenen. De presentatie van de bijeenkomsten vindt u hier.

Aanpassing schetsen
Na de bijeenkomsten in juli hebben er meerdere gesprekken met de welstandscommissie plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze gesprekken is een kleine aanpassing in de gepresenteerde schetsen gedaan.

Kapel staat vrijer
We hebben de plek van de gebouwen iets aangepast, zodat de kapel beter tot zijn recht komt. Ook hebben we een bouwdeel gesplitst, zodat er meer zicht op de gracht is. De aangepaste schetsen zijn op deze pagina te bekijken.

Hoogte van de gebouwen
Alle bouwdelen worden in de huidige schetsen lager dan de ‘oude zusterflat’ die er nu staat. De verschillende bouwdelen variëren in bouwhoogte, net als nu. Het bouwdeel naast de kapel aan ziekenhuisstraat 14 wordt iets hoger dan de huidige situatie. De overige bouwdelen aan de grachtzijde worden 4 tot 5 bouwlagen (verdiepingen) hoog.
 
De gebouwen aan de overzijde bij de kerk hebben op dit moment drie verdiepingen. Dit zal ook in de nieuwe situatie zo blijven. Zie de schets voor meer informatie.

Volgende bijeenkomst
De schetsen zijn nog geen ontwerp, maar een aanzet tot een voorlopig ontwerp. Het tekenen van een voorlopig ontwerp is dan ook de volgende stap. Denk dan aan de aankleding, kleur- en materiaalgebruik van de gebouwen. Zodra het voorlopige ontwerp klaar is, nodigen wij belanghebbenden opnieuw uit voor een bijeenkomst om dit ontwerp te presenteren. Deze bijeenkomst zal in het nieuwe jaar plaatsvinden.

Schetsen

In de schetsen wordt uitgegaan van vier gebouwen aan de grachtzijde (Ziekenhuisstraat 14). Tussen de gebouwen zit glas, zodat er zicht op de gracht is. Van de oude keuken wordt het dak verwijderd en daar wordt een terras op gemaakt. Een terras dat aan de ene zijde wordt verbonden met de kapel en aan de andere zijde onderdeel gaat uitmaken van de nieuw te maken vestingwal.
 
In de gebouwen aan de overzijde bij de kerk komen (huur)woningen die zijn bedoeld voor mensen met een lichte tot matige zorgvraag. Mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van de zorg vanuit De Molenberg. Over deze plannen is Marga Klompé, samen met de gemeente Oost Gelre in gesprek met de betrokkenen.

Oog voor het historische verleden
De architect heeft drie verschillende woon- en  leefmilieus gecreërd:
- wonen aan een hof
- wonen in de stad en
- wonen aan de gracht.

Eigentijds van opzet, met oog voor het historische verleden door het terugbrengen van de vestingwal. En met een vernieuwd kerkplein als nieuw middelpunt van de stad.

Uitgangspunten

Het gebied rond de kerk krijgt een zo groen mogelijke invulling. Naast de prachtige bomen die voor de kerk staan, wordt er een plein voor de kerk gemaakt waar ruimte is voor veel groen. De stadswal wordt hersteld en zal straks onderdeel uitmaken van een wandeling rond de stad.

De kapel wordt onderdeel van de gebouwen van Marga Klompé en zal aan de grachtwal een open karakter met een terras krijgen. Hierdoor komt er een directe aansluiting van de stadswal met de kapel en het terras dat ongeveer onder de brug naar d' Orangie komt te liggen. In de stadswal worden nieuwe bomen opgenomen.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Heeft u vragen over de nieuwbouw van De Molenberg? Misschien vindt u uw vraag en ons antwoord in deze lijst met veelgestelde vragen over de nieuwbouwplannen.

We hopen in 2026 te kunnen beginnen met de nieuwbouw aan de kant van de Ziekenhuisstraat 14. 

Haalbaarheidsonderzoek
In het najaar van 2022 is begonnen met het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zoals bodemonderzoek, geluidsonderzoek, een archeologisch vooronderzoek, ecologisch onderzoek en duurzaamheidsonderzoek waarbij proefboringen zijn gedaan naar aardwarmte. Al deze onderzoeken samen moeten de haalbaarheid van de nieuwbouw aantonen. Het haalbaarheidsonderzoek is in de zomer van 2023 afgerond.

Bestemmingsplanprocedure
Na het haalbaarheidsonderzoek starten we met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Om te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hierover zijn we in overleg met de gemeente. We hopen in het voorjaar van 2024 te starten met de bestemmingsplanprocedure.

In principe wordt er op dezelfde plek als waar De Molenberg nu staat nieuw gebouwd. Alleen zullen de gebouwen waarschijnlijk anders komen te staan. Want door het terugbrengen van de vestingwal wordt het bouwoppervlakte kleiner.

Het is de bedoeling om de gebouwen van Marga Klompé op één zijde van de straat bij elkaar te plaatsen (aan de kant van Ziekenhuisstraat 14). De andere gebouwen komen aan de overkant van de Ziekenhuisstraat te staan. Dat betekent dat bewoners en medewerkers van Marga Klompé niet langer de straat hoeven over te steken. 

Veel bewoners die straks in de nieuwbouw aan de grachtzijde komen wonen, rijden geen auto. We houden rekening met een beperkt aantal (minder valide) parkeerplaatsen in de directe nabijheid.

We gaan er vanuit dat personeel en bezoekers voor een deel buiten de gracht parkeren. Ook zoeken we naar slimme oplossingen voor gedeeld gebruik van parkeerplaatsen. Dus niet alleen voor bewoners, personeel en bezoekers van De Molenberg maar ook voor bewoners van de gebouwen om ons heen, winkelend publiek of bezoekers.

Kloostertuin
De gemeente is daarnaast van plan om het huidige parkeerterrein in de Kloostertuin uit te breiden. 

Alle bouwdelen worden in de huidige schetsen lager dan de ‘oude zusterflat’ die er nu staat. De verschillende bouwdelen variëren in bouwhoogte, net als nu. Het bouwdeel naast de kapel aan ziekenhuisstraat 14 wordt iets hoger dan de huidige situatie. De overige bouwdelen aan de grachtzijde worden 4 tot 5 bouwlagen (verdiepingen) hoog.
 
De gebouwen aan de overzijde bij de kerk hebben op dit moment drie verdiepingen. Dit zal ook in de nieuwe situatie zo blijven. Zie de schets voor meer informatie.

De gemeente heeft laten onderzoeken of eenrichtingsverkeer een betere optie zou zijn voor de verkeersveiligheid. Een extern bureau die dit onderzocht adviseerde om dit niet te doen. Ook het verder naar achteren verleggen van de Ziekenhuisstraat bleek na onderzoek niet meer veiligheid te bieden. Bovendien gaat de gemeente aan de slag met aanpassingen aan de straat, zoals het versmallen van de weg. Deze zal dan minder uitnodigen om hard(er) te rijden. 

Het oversteken van bewoners, bezoek en medewerkers wordt daarnaast minder door de concentratie van de gebouwen en voorzieningen van Marga Klompé aan één kant, aan de Ziekenhuisstraat 14. 

 

We hebben alle veelvoorkomende vragen voor u verzameld.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de nieuwbouwplannen van Marga Klompé? En wordt uw vraag niet bij de veelgestelde vragen hierboven beantwoord? Stel dan uw vraag aan ons vastgoedteam of vul het reactieformulier hieronder in. Hierop kunt u ook aangeven of u via email op de hoogte wilt worden gehouden van de nieuwbouwplannen.