Bouwplannen Willebrordstraat

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen rond de bouwplannen aan de Willebrordstraat in Aalten. 

Wonen met zorg voor ouderen in voormalige school in Aalten

Marga Klompé gaat twaalf nieuwe woonplekken geschikt voor intensieve zorg voor ouderen realiseren in het voormalige schoolgebouw aan de Willebrordstraat in Aalten.
 
"En daar zijn we trots op" geeft Marcel Duvigneau, bestuurder bij Marga Klompé aan. “Met het sterk groeiende aantal oudere inwoners neemt de behoefte aan intensieve zorg toe. Er komen ouderen met een lichamelijke beperking wonen die 24 uur per dag zorg nodig hebben.
 
Duvigneau: “We zijn extra blij met de locatie aan de Willebrordstraat omdat deze in de directe omgeving van onze zorglocatie Beth San ligt. Voor toekomstige bewoners kunnen we de zorgfaciliteiten van Beth San benutten. En zij kunnen meedoen met de ontspanningsactiviteiten. Tegelijk is er afstand wat een maximale privacy van de bewoners garandeert”.
 
Wethouder Ted Kok: “Prima dat we duurzaam omgaan met vastgoed dat een andere bestemming kan krijgen”. Hij bevestigt dat deze oplossing goed past in de zorgvisie van de gemeente Aalten. “Het is het belangrijk dat onze inwoners altijd zoveel mogelijk regie op het eigen leven kunnen behouden, ook als het in een aantal opzichten minder gaat.”

Het gebouw

Omdat het aantal ouderen in de gemeente Aalten toeneemt, is uitbreiding in het aantal zorgwoningen in Aalten nodig. Het is de bedoeling dat het bestaande schoolgebouw wordt behouden en wordt uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwe vleugel krijgt een plat in plaats van een hellend dak en wordt voorzien van een energie A label.

In het bestaande deel worden acht zorgstudio's gerealiseerd. In de nieuwe vleugel komen vier studio's. Hieronder ziet u een 3D impressie van de nieuwe vleugel die aan de achterzijde van de school wordt gebouwd. 

In gesprek

Marga Klompé ging woensdag 13 juli in gesprek met omwonenden over de plannen. De presentatie die toen is gegeven vindt u hier. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende vragen gesteld, De antwoorden hierop vindt u hieronder. 

Met de omwonenden is afgesproken om een extra bijeenkomst te houden samen met de aannemer. Zodat de aannemer de buurt kan inlichten over zaken zoals de planning en de aanvoer van bouwmaterialen. Dezelfde personen die zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst op 13 juli worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. 

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de bouwplannen aan de Willebrordstraat? Misschien vindt u uw vraag en ons antwoord hieronder.

De notariële overdracht vindt plaats op vrijdag 15 juli. Daarna gaan we aan de slag met de voorbereiding en aanvraag voor de bouwvergunning. We verwachten medio najaar 2022 met de bouw te kunnen beginnen. De bouwtijd zal zo'n 28 weken in beslag nemen. Daarmee hopen we dat het nieuwe gebouw voor de zomer van 2023 kan worden opgeleverd. Daarna hebben we tijd nodig om het gebouw in te richten en wordt het gebouw met een feestelijke opening in gebruik genomen. Wanneer de exacte planning bekend is, komt dat op deze pagina te staan. 

De tuin blijft tuin. Wij stimuleren beweging. Of we beweegapparaten in de tuin bij de Willebrordschool plaatsen of dat de bewoners bij Beth San in de beweegtuin terecht kunnen om te bewegen is nog niet duidelijk.

Er gaat niet in de tuin of achterop het terrein gebouwd worden. Dat mag ook niet volgens bestemmingsplan. 
 

De parkeerplaatsen zijn van de Willebrordschool, maar deze hebben en blijven een openbaar karakter houden. De zestien plekken blijven daarmee beschikbaar voor de omwonenden. Er zullen niet veel nieuwe bewoners zijn die nog auto rijden. En de medewerkers zullen zoveel mogelijk bij Beth San hun auto blijven parkeren verwachten we. 

Inderdaad staat het onkruid op een aantal plaatsen erg hoog. Vanaf aanstaande vrijdag 15 juli zijn wij eigenaar aan het pand en kunnen we naar de tuin gaan kijken. We kunnen dit niet direct oppakken, maar zullen binnenkort een rondje maken langs omwonenden. Daar waar overlast is, zullen we de beplanting dan terugsnoeien. 

Een zorgstudio is een ruimte van ongeveer 30 vierkante meter met een eigen voordeur, een zit-slaapkamer en sanitaire ruimte. In dit privédomein ontvangt de bewoner 24-uurs zorg van ons.

Wij werken met focusgroepen. Daaruit bleek er niet heel veel verschil te zitten tussen de wens voor een wat kleinere zorgwoning als een zorgstudio of een appartement. Daarnaast baseren we de behoefte aan zorg op onze wachtlijsten en het aantal inwoners van een gemeente. In Aalten bleek vooral behoefte te zijn aan extra zorgplekken voor ouderen met een lichamelijke beperking. 
 

In overleg met de aannemer wordt bepaald hoe en wanneer er bouwmaterialen worden aangeleverd. Dat is op dit moment nog niet bekend. Er kan dus op enig moment wat overlast zijn door bouwverkeer. De meeste bouwactiviteiten vinden echter in de school plaats, dus we verwachten dat de overlast beperkt zal zijn. Toch zal er enige overlast zijn. We zullen u daarover op deze pagina op de hoogte houden. 

Er komt geen warmtepomp in het gebouw. Er is nog een goede verwarmingsketel aanwezig die we weer in gebruik gaan nemen. Er komen wel zonnepanelen op het dak.

De afweging die we steeds maken is die voor de meest duurzame keuze. En die gaat veelal tussen het gebruik van goede materialen die al in het gebouw aanwezig zijn of in plaats daarvan nieuwe materialen aanschaffen. De ramen hebben bijvoorbeeld dubbel glas, deze zullen we niet gaan vervangen. De wens is om het gebouw geschikt te maken voor een energielabel A. Naast het hergebruik van materialen zullen daarom ook zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt worden.
 

De aannemer die de bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren is nog niet bekend. 

De schoorsteen blijft. Dit is een kenmerkend element aan het gebouw dat we graag willen behouden. 

De school blijft bestaan uit een begane grond met een hellende kap. De uitbreiding waarin vier zorgstudio's worden gebouwd, krijgt een plat dak.

Het hek hoort bij het schoolgebouw en zit om de tuin heen met een toegangspoort. Het is op dit moment nog niet bekend of we dit hek laten staan of het weg gaan halen. 

Meer informatie of uw reactie geven?

Heeft u een vraag over de bouwplannen aan de Willebrordstraat? En wordt uw vraag niet bij de veelgestelde vragen hierboven beantwoord? Stel dan uw vraag aan ons vastgoedteam via b.maarse@szmk.nl.

Of u vult het reactieformulier hieronder in. Hierop kunt u ook aangeven of u via email op de hoogte wilt worden gehouden van ontwikkelingen.