03 januari 2023

Observatie Oost Achterhoek met succes verlengd

Na een succesvolle pilot van drie jaar wordt de observatieafdeling Observatie Oost Achterhoek verlengd. Ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals zien meerwaarde in het aanbieden van observatiebedden. Doordat cliënten met een gericht diagnose- en behandelplan naar huis gaan, worden zij voorzien van de juiste (vervolg)zorg. Hierdoor kunnen deze ouderen langer en veiliger thuis wonen.

Observatie Oost Achterhoek zit gevestigd aan zorglocatie Pronsweide van Marga Klompé. De afdeling biedt kortdurende opvang aan kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag. Via de huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp komen zij op de observatieafdeling terecht. Er is plek voor 16 ouderen. Zij worden 24 uur per dag en maximaal 18 dagen geobserveerd door deskundig zorgpersoneel, therapeuten en artsen. Het doel van deze korte opname is om de zorgvraag in kaart te brengen, zodat deze ouderen na observatie met een juiste zorg- en behandelplan terug naar huis keren.

Terugblik oktober 2019 – augustus 2022

Uit het cliënttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat merendeel van de cliënten tevreden is over het werk van het zorgteam, de therapeuten en de artsen. Maar ook over de gemaakte afspraken over zorg en welzijn. In de afgelopen drie jaar zijn totaal 249 cliënten opgenomen. Bijna 80% daarvan is terug naar huis gegaan met een uitgebreid zorgplan. Door het aanbieden van observatiebedden zijn er 20% minder doorverwijzingen gekomen vanuit de spoedeisende hulp naar het ziekenhuis. Ook is er een goede samenwerking met onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers.

“We zijn ontzettend trots op wat we hebben bereikt de afgelopen drie jaar. We zien echt een meerwaarde in de observatiebedden. Het is fijn dat we op deze manier er samen voor zorgen dat deze ouderen met de juiste vervolgzorg terug naar huis gaan, zodat zij veilig thuis kunnen blijven wonen. We hopen dat dit initiatief een regulier onderdeel van aanbod in de regio wordt,” vertelt Sanne Scheinck, projectleider en regieverpleegkundige bij Observatie Oost Achterhoek.

Bekijk hier een overzicht van de doelstellingen, resultaten en ervaringen over de periode van oktober 2019 tot augustus 2022.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Observatie Oost Achterhoek zijn Marga Klompé, Huisartsenzorg Oost Achterhoek en Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Samenwerking

Observatie Oost Achterhoek is een samenwerking tussen Menzis, Gemeente Berkelland, Gemeente Oost Gelre, Gemeente Aalten, Gemeente Winterswijk en Wijkzorg Oost Achterhoek.

 

Deel dit bericht via: Twitter Facebook Mail