Informatie rondom coronaLees meer

Welkom

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de mogelijke nieuwbouwplannen aan de Parallelweg in Winterswijk. Ook leest u hier wat de beweegredenen zijn voor Marga Klompé om met de Vredense Hof te verhuizen naar een andere locatie.  

Op locatie aan de Parallelweg

We zijn blij dat we een mogelijke nieuwbouwlocatie voor de Vredense Hof hebben gevonden aan de Parallelweg in Winterswijk. De Parallelweg is gelegen naast de Sport- en Turnhal Winterswijk en tegenover het station. Bekijk het filmpje dat we op de locatie hebben gemaakt en waarmee we onze cliënten en medewerkers informeerden over dit nieuws. 

Dichtbij het centrum

Marga Klompé heeft de wens om een nieuwe locatie dichtbij het centrum van Winterswijk te realiseren. Een fijne plek, dichtbij de voorzieningen, met meer reuring en toekomstbestendig.
 
Bij Marga Klompé werken we voor en met ouderen. In Winterswijk hebben we vier locaties. In de Vredense Hof, aan de Vredenseweg, wonen ouderen in een tijdelijk gebouw. Hoewel dit gebouw van hoge kwaliteit is, voldoet het niet meer voor de generatie die er nu woont en er straks gebruik van gaat maken. Voor deze locatie zochten we een goede plek om nieuw te gaan bouwen.
 
Onze wens is om dichtbij het centrum nieuw te bouwen. In de buurt van voorzieningen met meer reuring. Want iedereen, ook ouderen, wil graag meedoen en onderdeel van de maatschappij zijn. Lekker iets drinken op een terrasje, even wandelen door het centrum of samen wat boodschapjes doen. 
 
Ook zoeken wij de verbinding met de wijk. Met de omwonenden en bedrijven aan de Parallelweg. We willen een functie in en voor de buurt vervullen. We willen een open en gastvrije locatie zijn, waar buren zich vrij voelen om binnen te lopen om een praatje maken. Naoberschap zoals men dat kent in Winterswijk. 

Het gebouw

De huisvesting zoals we deze voor ogen hebben, zou geschikt moeten zijn voor ouderen die het thuis niet meer redden. Omdat er thuis niemand meer is om voor hen te zorgen en er bijvoorbeeld valgevaar dreigt of beginnende dementie. Deze ouderen wonen zelfstandig bij ons, wij leveren de zorg die zij nodig hebben. De tweede groep zijn de ouderen met een lichamelijke (somatische) beperking. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen die een hersenbloeding hebben gehad of fysieke problemen hebben. De derde groep zijn de ouderen met dementie (psychogeriatrie). De ouderen in deze twee groepen kunnen niet meer zelfstandig wonen en hebben veel zorg en toezicht nodig.

Het gebouw dat we nieuw willen bouwen moet natuurlijk modern en ook duurzaam zijn. Aangepast aan de wensen van huidige en toekomstige bewoners. In een verpleeghuis worden deuren op afdelingen waar mensen met dementie wonen, vaak op slot gedaan. Een vervelende maatregel die mensen in hun vrijheid beperkt. Wij onderzoeken of we dit kunnen veranderen en onze bewoners, hoe weinig dat soms ook nog maar is, meer vrijheid kunnen geven. Zodat zij hun eigen keuzes kunnen blijven maken en daardoor de regie over hun eigen leven, ook al zijn het maar kleine dingen, zolang mogelijk kunnen behouden. Dit kan door bijvoorbeeld de bewegingsruimte te vergroten. Zodat een wandeling in de tuin met toezicht op afstand of met hulp van technologie mogelijk is.

Tijdelijke huisvesting
Groepswoningen
Leegstaande oudbouw

Meer informatie?

Vragen over de nieuwbouwplannen aan de Parallelweg? Contact met ons opnemen kan altijd. Bijvoorbeeld via een mail aan ons vastgoedteam via b.maarse@szmk.nl. De contactgegevens via ons algemene telefoonnummer en algemene mailadres vindt u hiernaast.