Consult van een specialist ouderengeneeskunde

Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dan kan een thuissituatie soms zo complex worden dat het nodig is een specialist in te schakelen. Voor u, als huisarts, bestaat er de mogelijkheid om de specialisten ouderengeneeskunde van Marga Klompé te consulteren. U kunt van deze mogelijkheid gebruik maken bij kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie of in het verzorgingshuis.

Soms volstaat een telefonisch advies. In andere gevallen wordt na verwijzing een consult met de patiënt door de specialist ouderengeneeskunde gepland. Een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Op indicatie verwijst de specialist ouderengeneeskunde naar de psycholoog voor (neuro)psychologisch onderzoek. Na consultatie volgt een terugkoppeling naar u door de specialist ouderengeneeskunde. De consulten worden vanuit de Wlz vergoedt, tot een bepaald aantal per patiënt per jaar. Er is voor consultatie geen CIZ-indicatie nodig, voor medebehandeling wel. In de regio zijn deze consulten ook wel bekend onder de naam ROODT (Regionaal Ouderen Onderzoek en Diagnostiek Team).

Er wordt gewerkt aan een overzicht van onze specialisten ouderengeneeskunde met hun locatie- en contactgegevens en specialisaties.