Lees meer over de nieuwbouwplannen

Dagcentrum De Molenberg

Bij dagcentrum De Molenberg werkt een groep enthousiaste en deskundige medewerkers vanuit uw perspectief en belevingswereld. Ze bieden een luisterend oor en kunnen u en uw mantelzorger adviseren. Structuur en duidelijkheid zijn hierbij belangrijke elementen. Vaak ontstaat er door het bezoeken van het dagcentrum, positieve veranderingen bij de cliënt en de mantelzorger.

De activiteiten

Er is een afwisselend programma, in groepsverband en individueel. Onderdelen van het programma zijn bijvoorbeeld geheugenoefeningen, muziekactiviteiten, sport en spel, uiterlijke verzorging en koken. Ook bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten. 

Extra zorg

Afhankelijk van uw indicatie is behandeling van onder andere een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, psycholoog of logopedist mogelijk. 

Aanmelden en kosten

Het aanmelden gaat via uw gemeente. Bekijk onze pagina dagbesteding voor meer informatie over de kosten en hoe u zich kunt aanmelden. 

Meer informatie?

Heeft u vragen over dagcentrum De Molenberg? Stuur dan een mail naar dzc.molenberg@szmk.nl of bel 0544-473307.

Kom 's An en voel je Welkom!

Naast een flinke dosis plezier besteden we binnen onze dagcentrum veel aandacht aan een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld door te bewegen, het geheugen te trainen en creatief bezig te zijn. Activiteiten gericht op het zo lang mogelijk behouden van uw zelfstandigheid.