Lees meer over de nieuwbouwplannen

Lochem Inn

Lochem Inn biedt dagopvang in de vorm van begeleiding, verzorging, ondersteuning en behandeling aan thuiswonende ouderen met chronische lichamelijke beperkingen en/of mensen met geheugenproblemen.

Met plezier thuis blijven wonen

Als dagcentrum streven we ernaar om u zo lang mogelijk met plezier thuis te laten wonen. Door een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals geheugentraining, beweging, stimuleren van zelfredzaamheid ondersteuning bieden bij het leiden van een actief leven. Ons dagcentrum is 5 dagen per week geopend.

Extra zorg

Indien de indicatie er voor is kunt u gebruik maken van behandeling door fysiotherapie, logopedie, ergotherapie of diëtiste. Daarnaast adviseren en ondersteunen we mantelzorgers. 

Aanmelden

Voor het dagcentrum heeft u een passende indicatie nodig. Deze indicatie is afhankelijk van uw situatie. Bekijk onze pagina dagbesteding voor meer informatie over de kosten en hoe u zich kunt aanmelden. 

Meer informatie?

Heeft u interesse in het aanbod van het dagcentrum of specifieke vragen? Mail dan naar dc.locheminn@szmk.nl of bel 06 82 67 37 59. Lochem Inn is van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 16.30 uur.