Lees meer over de nieuwbouwplannen

Er broeden ijsvogels aan de gracht, is dit bekend?

Er is uitgebreid ecologisch onderzoek gedaan. Er is niet direct aan te geven of deze ijsvogels zijn gesignaleerd en mee zijn genomen in het onderzoek en de daarin aangeven maatregelen. We zullen dit in ieder geval onder de aandacht brengen.
 
De buitenzijde van grachtzijde (aan de Deken Hooijmansingel) maakt op dit moment geen onderdeel uit van het plangebied. Wel zijn er ambities om deze oever in de toekomst meer natuurvriendelijk te maken.