Hoe verhouden de gebouwen aan de stadszijde zich tot de woningen aan de Molenweg?

Dat is vrij moeilijk aan te geven vanaf de modeltekening. We zijn in contact met bewoners aan de Molenweg die deze vraag gesteld hebben om dit samen met hen te bekijken en te bespreken.