Hoe zit het met de parkeerplekken aan de Ziekenhuisstraat?

Veel bewoners die straks in de nieuwbouw aan de grachtzijde komen wonen, rijden geen auto. We houden rekening met een beperkt aantal (minder valide) parkeerplaatsen in de directe nabijheid.

We gaan er vanuit dat personeel en bezoekers voor een deel buiten de gracht parkeren. Ook zoeken we naar slimme oplossingen voor gedeeld gebruik van parkeerplaatsen. Dus niet alleen voor bewoners, personeel en bezoekers van De Molenberg maar ook voor bewoners van de gebouwen om ons heen, winkelend publiek of bezoekers.

Kloostertuin
De gemeente is daarnaast van plan om het huidige parkeerterrein in de Kloostertuin uit te breiden.