Wanneer begint de bouw?

We hopen in 2026 te kunnen beginnen met de nieuwbouw aan de kant van de Ziekenhuisstraat 14. Tegen die tijd verwachten we dat de Rank leeg zal zijn, omdat de huidige bewoners daar dan niet langer zullen verblijven. 

We verwachten twee jaar later het gebouw aan deze kant af te ronden en dan te kunnen beginnen met de bouw aan de overkant, Ziekenhuisstraat 7. Ook hier zal de bouw waarschijnlijk zo'n twee jaar duren. In 2030 hopen we dat de nieuwbouw klaar zal zijn. Maar voordat er gestart kan worden met het bouwen, moet er nog veel gebeuren.

Haalbaarheidsonderzoek
In het najaar van 2022 is begonnen met het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zoals bodemonderzoek, geluidsonderzoek, een archeologisch vooronderzoek, ecologisch onderzoek en duurzaamheidsonderzoek waarbij proefboringen zijn gedaan naar aardwarmte. Al deze onderzoeken samen moeten de haalbaarheid van de nieuwbouw aantonen. Het haalbaarheidsonderzoek is in de zomer van 2023 afgerond.

Bestemmingsplanprocedure
Na het haalbaarheidsonderzoek starten we met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Om te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hierover zijn we in overleg met de gemeente. We hopen eind 2023 of begin 2024 te starten met de bestemmingsplanprocedure.