Lees meer over de nieuwbouwplannen

Wanneer begint de bouw?

We hopen in 2026 te kunnen beginnen met de nieuwbouw aan de kant van de Ziekenhuisstraat 14. 

Haalbaarheidsonderzoek
In het najaar van 2022 is begonnen met het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zoals bodemonderzoek, geluidsonderzoek, een archeologisch vooronderzoek, ecologisch onderzoek en duurzaamheidsonderzoek waarbij proefboringen zijn gedaan naar aardwarmte. Al deze onderzoeken samen moeten de haalbaarheid van de nieuwbouw aantonen. Het haalbaarheidsonderzoek is in de zomer van 2023 afgerond.

Bestemmingsplanprocedure
Na het haalbaarheidsonderzoek starten we met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Om te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Hierover zijn we in overleg met de gemeente. We hopen in het voorjaar van 2024 te starten met de bestemmingsplanprocedure.