Wat betekent de nieuwbouw voor bewoners van De Molenberg?

Natuurlijk willen wij bewoners van De Molenberg zo min mogelijk belasten met de bouw. Overigens blijkt vaak dat als de fysieke en mechanische overlast meevalt, de reuring leuk is voor bewoners. 

De nieuwbouw zal gefaseerd plaatsvinden. Daardoor kan er ook in fases verhuisd worden en kunnen we tijdelijke verhuizingen hopelijk vermijden.