Wat gebeurt er met de bomen die door oud directeur Beurskens geplant zijn?

Dat is helaas nu nog niet bekend. We zullen altijd kijken of het groen in de omgeving kan blijven staan of herplant kan worden. Een aantal bomen zijn aangemerkt als bijzondere te behouden bomen. Dit zijn met name de rode beuken voor de kerk. Of andere bomen wel of niet behouden kunnen blijven wordt nader onderzocht in relatie tot noodzakelijke bouwactiviteiten en het eindontwerp.