Welke rol speelt de kapel in de nieuwbouwplannen?

De kapel krijgt een multifunctioneel karakter. Er komt een horecafunctie, maar deze zal niet zo uitgebreid zijn als het huidige Grand Café in De Molenberg waar een groot deel van de bewoners dagelijks komt eten. Bewoners zullen meer zelf in hun appartement willen eten of in een ontmoetingsplek dichter bij hun appartement.

De huidige toegang van de kapel blijft bestaan, deze zal straks beter toegankelijk zijn. Daarnaast komt er aan de grachtkant een meer open toegang tot het nog te realiseren terras aan de gracht en vestingwal.

Voor toekomstig gebruik wordt nog gekeken naar de akoestiek in de kapel, deze is in de huidige situatie niet altijd prettig.